Bugun...


ismet ERGİN

facebook-paylas
Televizyon Yayıncılığı nereye evriliyor?
Tarih: 04-03-2018 18:53:00 Güncelleme: 09-03-2018 13:38:00


Günümüzde karasal izlenme oranlarının iyice düştüğü yüzde bir buçuk, iki gibi oranlara kadar gerilemesi, Ülkemizde Yerel ve Bölgesel Televizyon Yayıncılığını maalesef bitirdi. Birçok yerel ve Bölgesel televizyon kanallarının giderlerini karşılayamadıklarından dolayı kapandıklarını hepimiz biliyoruz. Ulusal kanalların bile birçoğu birçok yerde karasal vericilerini kapatmayı tercih ederek maliyetlerini düşürmeye çalışmaktadırlar.  Önümüzdeki dönemde internet teknolojisi geliştikçe yayıncılık sektörünün geleceğinin kalbi de burada atacak gibi gözüküyor. Web televizyonlarının yayıncılık da söz sahibi olacaklarını düşünüyorum. Önümüzdeki 5 yılda Web televizyonlarının etkisi gözle görülür şekilde artacağı gözüküyor. Web TV harici hiç bir donanım gerektirmeden, internete bağlı herhangi bir bilgisayar yardımıyla ulaşılabilen kişiye özel televizyon yayını servisidir. Bu özelliği sayesinde dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcılar takip ettikleri programları izleyebilir, yayın saatinde izleme fırsatı bulamadıkları programları istedikleri zaman tekrar gösterilmesini sağlayabilirler. Televizyon yayınını bir servis haline getiren Web TV, bu yayınları sadece uydu anteni, kablolu yayını olan evlerde değil internet bağlantısı olan her türlü bilgisayar hatta cep telefonunda da sunabilmektedir. Web TV müşteri tarafında herhangi bir yatırım maliyeti yoktur, Zengin izleme deneyiminden uzak ve küçük PC ekranından hizmet sunulan Web TV de Müşteri deneyimi farklıdır, Web TV kullanıcının bağlantı hızı, network üzerindeki müşterilerin diğer talepleri ve sıkıştırma oranına bağlı olarak yayın kalitesi değişebilmektedir. Sonuç olarak müşteri için WEB TV yi almak ve kullanmak daha ucuz olacaktır, Dolaysıyla çok geniş alanlarda kullanabilme olanağı sağlayacaktır. Hayatın her alanında kullanılacağını düşünüyorum Belediyeler icraatlarını, Kurumlar Hizmet içi eğitim veya duyurularını Düğün Çekimi yapan Fotoğrafçılar Çektikleri düğünleri, Spor kulüpleri maçlarını, Doğrudan satış yapan firmalar ürünlerini web tv den kendi siteleri üzerinden çok rahatlıkla yapabileceklerdir. Yani kısaca hayatın her alanında kullanılabilecek bir teknoloji olacaktır.

Kanun koyucuda bunu görmüş olmalı ki 6112 sayılı kanunun 29. Maddesine ek olarak 29/a maddesini torba kanunla yeni bir düzenleme yapma gereği duymuştur. Geçtiğimiz günlerde Plan Bütçe Komisyonunda konuşulan Kanun beraberinde de bir sürü tartışma getirmektedir. Birçok kişinin İnternete sansür getiriyor diye düşündüğü bu torba yasaya karşı çıktıklarını biliyoruz. Hepinizin bildiği gibi 6112 sayılı yasa ile düzenleme ve denetleme görevinin yanı sıra sınırlı sayıda olan Kamu malı olan frekansların dağıtımı için RTÜK e lisans verme yetkisi verilmiştir. İnternet mecrası öyle değil aslında, çünkü internet kullanıcıları herhangi bir kamu malı olan frekans kullanmamaktadırlar. Bir internet servis sağlayıcı üzerinden bedeli karşılığında internet hizmetini kişiye özel kullanmaktadır. Şu anda İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun yani 5651 sayılı Kanun’umuz var zaten. Özellikle bu kanuna eklenen 8/a, 9 ve 9/a maddeleriyle şu anda tartışılan konuların hemen hemen tamamı müeyyide altına alınmış durumda. Onun ötesinde, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun var. Torba kanunla getirilmek istenen kanuna neden ek yapılıyor. 5651 sayılı kanun varken niye yeniden 6112’ye dönüyoruz? Bunun bir tek nedeni var ki ikisinin arasındaki en temel farklılık da bu, yani Sansür. Bu şekilde internet üzerinden yapılan yayınlar için de lisans uygulaması getiriyorsunuz. O lisans uygulamasının peşinden de birtakım müeyyideler geliyor tabii ki. Lisans uygulaması ne demek? Lisans uygulaması, paylaşılan alanlardan herhangi birisinden yararlanmak üzere verilen izin demek yani bir radyo yayını yapıyorsanız, televizyon yayını yapıyorsanız size bir frekans veriyorlar, bu frekanslar sınırlı, sınırsız değil. Sınırlı bir şeyi paylaştırırken de diyorlar ki: “Yılda 26 bin TL olmak üzere 10 yıllığına 260 bin lira para ödeyeceksiniz, lisansın bedeli budur.” Böylece sınırlı alanı kullanmaya kalkan bu tür yayınları yapanlar bir bedel ödüyorlar. Peki, internet ortamında frekans var mı? İşte o yok, internette frekans diye bir şey yok. Karasal ve uydu yayınları gibi herhangi bir frekans kullanarak kamu alanını meşgul etmiyor. Olmayan bir şeyin lisansını verecekler anlayacağınız. Peki, bedeli ne olacak? İşte onu da bilmiyoruz, bu konuda herhangi bir yetki de verilmiyor RTÜK e ya da belirli bir sınır da tanımıyoruz yani aynen televizyon ve radyolara yapılan uygulama gibi olursa, örneğin televizyon gibi olur ise zaten bu olay otomatik olarak, kendiliğinden yasa çıktığı anda bitecek. İnternet üzerinden yayın yapan bu tür bireysel girişimlerin veya kurumsal girişimlerin 10 yıllığına 260 bin lirayı bulan frekans ücretlerini ve lisans ücretlerini ödemesi zaten hayal. Demek ki yapılmak istenen düzenleme değil sansürdür. Sadece bu değil tabiî ki anlayışlarına ve ideolojilerine ters düşen içeriklere de çok ciddi cezalar keserek internet üzerinden baskı oluşturmak hedeflenmektedir. Bu çaba web tv lerin doğmadan ölmesine sebep olacaktır. Hedef yayın nedeniyle herhangi bir zararlı yayın ya da buralara sınırlama getirilmesini sağlayan amaçlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi nedeniyle sınırlama getirilmiyor, baştan olduğu gibi kesin olarak yayın yapılmasını engelliyorsunuz.  Anayasa’mızın 26’ncı maddesi düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini çok net bir şekilde düzenledikten sonra, sınır tanımaz bir şekilde, radyo, televizyon, sinema ve benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasını engel olarak görmüyor. Demek ki bir izin sistemine bağlanmak isteniyor. Bağlanabilir, bağlansın da; nitekim bağlanmış da zaten 5651 sayılı Kanun’la. 26’ncı maddeyle böyle bir şey yapıyorsunuz zaten, yani bunun için ilave bir şey yapmaya gerek yok ama buna karşılık da ölçülülük ilkesiyle asla bağdaşmayacak, Anayasa’ya bu açıdan tamamen aykırı olan inanılmaz geniş birtakım düzenlemeler yapıyorsunuz. Mademki böyle bir şey yapıyorsunuz ki bütün ülkeler bunları yapıyorlar, bu konuda sınırlamalar var, evet, o konuda sınırlamalar var, ahlaka mugayir, bunun gibi, terörle ilgili, vesaireyle ilgili dünya kadar yayının önüne geçme hakkına sahip bu ülkeler. Ancak, bunu, bunlarla hiç ilgisi olmayan kişileri ve kurumları, olayları kapsayacak şekilde, 13’üncü maddeye aykırı bir şekilde yaparsanız bu kanun olmaz o zaman bu sansür olur. Elinizde iki kanun var, duruyor. Burada yazılanların hepsi onların içerisinde de var, o da tamam. Mümkün olmayan bir şeyi mümkün gibi yapıyorsunuz. Frekansınız yoksa bir kamu malını kullanmıyorsanız lisans veremezsiniz, neyine lisans vereceksiniz. Sadece kişileri inceleyeceksiniz. Uygun çocuksun veya uygun yatırımcısın ya da uygun kurumsun, hadi buyur, yayın yap.” diyeceksiniz ya da birilerine diyeceksiniz ki “Bir dakika, bir dakika, ben seni bir inceleyeyim bakayım. Sen buradan neler yapabilirsin Allah bilir.” Dolayısıyla sadece izin vermeme nedeniyle bu kişilere müeyyide uygulama hakkına yani izin almadan yayın yapıyor diye bu yayınları kesme hakkına sahip olacaksınız. Bu olmaz, Kabul edilemez buluyorum. Yani sonuç olarak, böyle bir düzenleme yapılmasını gerekli görüyor olabilirsiniz mevcut yasalarda hüküm olmasına karşın ama bunu sadece lisans almak için 6112 sayılı Kanun’a ekliyorsunuz. Frekans mı veriyorsunuz, ya da birilerine bir hak mı ya da alanmı veriyorsunuz ne veriyorsunuz da lisans vereceksiniz? “Sen şu bandı kullan.” mı diyeceksiniz onlara? “Buyur, bu bandı sana tahsis ettim, bunun için de şunu alıyorum.” demeniz lazım. Havadan yayın yapan Herhangi bir radyo ve televizyon uygulaması için bu gerekli ama internete bu gerekli değil. Burası özgür bir ortam olmalı Frekans olmaksızın lisans verilmesi uygulaması diye bir uygulama olur mu? Vereceğiniz herhangi bir alan yok, onların yayınlarını koruyacağınız ve bundan sonra burası sana aittir, bununla yayın yapacak diyeceğiniz bir alan da yoktur. Bu olmadığı zaman lisansın da bir anlamı yoktur. O zaman lisans değil, buna yani bu yayınları yapacak olan kişilerin şu, şu, şu özellikleri taşıması gerekir diye en azından şunlara izin veririm, şunlara izin vermem diye kimlere izin vermeyeceğiniz kanuna yazma zorunluluğu yokmudur sizce? O zaman herkes bilir, objektif olur. “Eğer lisans verilmezse Ya, bana şu nedenle vermediler, kanunda da o yazıyor zaten.” denir, o da yok. Peki, ne olacak? Ölçü ne? İşte, buradaki ölçü ölçüsüzlük olarak karşımıza çıkıyor. Dolaysıyla Ölçülülük ilkesine uygun olmadığı için temel hak ve özgürlüklerin engellenmesi gibi bir düzenleme yapmış oluyorsunuz. Anayasa’ya uygun olmayan bu düzenleme, eğer gerçek bir Anayasa yargısı söz konusu olursa zaten bir yerlerden dönüp gelir. Bir servis sağlayıcıdan satın aldıkları internet hizmeti ile sınırsız sayıda yayın yapma olanağına sahip olan bir mecrayı RTÜK denetimine bırakırsanız RTÜK ün işlerini daha karmaşık ve zor hale getirmekten başka bir şey yapmamış olursunuz. Dolaysıyla bırakın insanlar düşündüklerini düşüncelerini rahatlıkla söyleyebilsin birilerine aktarabilsin, suç unsuru taşıyorsa eğer bu düşünceler 5651 sayılı yasanın 8a, 9 ve 9a maddeleri ile cezalandırma yetkisine sahipsiniz zaten. Örneğin düğün çekimleri yapan bir firma internet ortamında düğün sahibinin rızası ile düğünü yayınlamasının önüne engel koymamalısınız. Dünyanın değişik yerlerindeki akrabalarına bu mutlu günlerini izlettirebilsin. Bir şirket Türkiye’nin veya dünyanın değişik yerlerindeki iş yerlerine eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yaratıcı fikirlerini başkalarına canlı ya da banttan aktarabilsin. Eğer siz internete sınırlama getirirseniz gelişemezsiniz, gelişmenin önünü tıkarsınız. Tehlikeli düşünceleri ve terör gibi uygulamaları cezalandırmaya kimse karşı değil zaten. Yıllardır 1992 den beri Radyo ve Televizyon tekniği ve yayıncılığı konusunda çalışan birisi olarak Birçok yerel bölgesel ve uydu televizyonu kurdum. Sektörde çalışan deneyimli birsi olarak diyorum ki, Düşünce suç olmadığı sürece önüne engel konulmamalı. Yüzyıllarca çocuklarımıza icat çıkarma diye düşüncelerini bastırmaktan, gelişmenin ve icatların önünü tıkamaktan vazgeçelim. Çocuklarımızı gelişmeye, icat çıkarmaya teşvik edecek, yönlendirecek düzenlemeler yapalım. Yaratıcı ve özgür düşünceler suç unsuru taşımadıkları sürece Özgürlüklere sahip çıkalım derim.Bu yazı 5685 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

Briç ve Satranç TV den en çok görmek istediğiniz şey nedir?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI